Hợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim Lũ

TOÀ B VINACONEX 2 – CHUNG CƯ VC2 GOLDEN HEART MỞ BÁN ĐỢT 1

Tiến độ dự án: 

– Các tầng được mở bán: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 23, 26, 30, 33, 36, 37

– Bàn giao nhà: Quý I – 2019

– Giá bán căn hộ: từ 21.8 – 24.8 triệu/m2

Hợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim Lũ VC2 Golden Heart

Hợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim LũHợp đồng mẫu chung cư Kim Văn Kim Lũ

Nguồn

HỢP ĐỒNG MẪU CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ VC2 GOLDEN HEART