Mặt bằng chung cư Kim Văn Kim Lũ Tòa CT11, có thiết kế 40 tầng, mỗi tầng gồm 18 căn, có thiết kế căn hộ bao gồm 1PN, 2PN và 3PN với các loại diện tích: 45,05m2, 59,85m2, 62,95m2, 68,34m2, 77,16m2, cụ thể như sau:

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ

MẶT BẰNG CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ TÒA CT11

Đọc thêm: